W

anneer

u bijzondere belangstelling heeft voor een specifiek onderwerp, dan zijn welllicht één of meer van onderstaande NIN publicaties voor u interessant.
Deze kunnen per e-mail worden besteld via het secretariaat van het NIN.
Voor leden is deze service gratis. Niet-leden betalen een geringe vergoeding. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen i.v.m. reproductiekosten. Deze kosten worden zowel aan leden als aan niet-leden in rekening gebracht, en zijn vermeld daar waar van toepassing.